Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Asiakkaille 14.3.2022

Vuoden 2022 verkonrakennuskohteet

Imatran Seudun Sähkönsiirto pitää huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Kuluvan vuoden suurin investointi on aluesaneerauskohde Meltolassa.

Yhtiö palvelee noin 25 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehtii noin 3 000 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Saneerauskohteet valitaan vuosittain huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Asemakaava-alueilla rakennetaan maakaapelia yhteistyökumppaneiden kanssa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Maakaapelit Meltolaan, Linnansuolle ja Niskalammelle

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Meltolassa, Linnansuolla ja Niskalammella. Hankkeet parantavat sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta. Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme lisäksi ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti.  

Meltola

Maakaapeloimme ilmajohtoverkkoa pääosin Meltolan Viipurintien länsipuolella. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 2,7 kilometriä keskijännitteistä ja 6,8 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat pääosin rakennettu 1950–1960-luvulla.  Maakaapelia alueelle rakennetaan yhteensä n. 12,6 km. Imatran kaupunki saneeraa samassa yhteydessä alueella katuvaloverkkoa.

Linnansuo

Linnansuon saneeraus alueeseen kuuluu noin 2,4 kilometriä keskijännitteistä ja 6,8 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat myös pääosin rakennettu 1950–1960-luvulla.  Maakaapelia alueelle rakennetaan yhteensä n. 12,6 km. Imatran kaupunki saneeraa samassa yhteydessä alueella katuvaloverkkoa.

Niskalampi

Niskalammella pienjännite-ilmajohtoverkkojen kaapelointi aloitetaan ennen kesää porrastetusti. Saneerattavaan alueeseen kuuluu 2,6 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka on pääosin rakennettu 60-luvulla. 

Muut hankkeet

Saneeraushankkeiden lisäksi vuoden 2022 aikana uusitaan useita vanhoja muuntamoja ja rakennetaan muutama uusi sähköliittymä. Lisäksi saneerataan useita yksittäisiä määräaikais- ja kunnossapitotarkastuksissa havaittuja johtoja ja pylväitä ympäri jakeluverkon aluetta. 

Aikataulut aloituksista täsmentyvät lähempänä ajankohtia. Verkkolehdestä voit katsoa tämän hetken aloitusajankohdat, Olosuhteiden muutokset voivat johtaa rakennusohjelman muutoksiin mm. aikatauluissa.

Rakennusohjelmaan kuuluu mm. keskusliikenneaseman kiinteistömuuntamon purkaminen ja korvaaminen kuvan mukaisella puistomuuntamolla. Kuva Nestori Lönngrén.

Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista.

1 kommentti

Turri Suikki 30.3.2022 klo 13:47

On erinomaista huomata, että Imatran Kaupunki ja Seudun Sähkö jatkavat menestyksekkääksi osoittautunutta yhteistyökonseptia. Kaapelointi on kallista ja kaupunkialuella hintaa nostaa katujen pinnoitteiden korjaaminen. Erityisen herkkiä rikkoutumaan ovat vanhat kevytpäällysteet, joita on pääosalla Imatran asuinkadusta. Ne jauhautuvat kaapeliojan kaivussa käytettävien raskaiden koneiden alla silpuksi ja seuraavat sateet hoitaa loput: niitä ei enää paikkaamalla saa kuntoon. Sähkönsiirtotariffit ovat ilman näitäkin kustannuksia sietämättömän korkeat ja on hienoa, että Kaupunki kulkee kaapeloinnin perässä ja tekee kadun peruskunnostuksen näillä katuosuuksilla. Yhteistyö alentaa kaapelointikustannusta ja paineet nostaa sähkönsiirtotariffeja pienenee. Sivutuotteena asukkaat saavat katunsa kuntoon. Voiko parempaa toivoa!
Voisiko löytyä muitakin innovatiivisia tapoja, millä Kaupunki voisi tukea Seudun Sähkönsiirtoa sen ahdingossa?

Turri Suikki

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi