Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Asiakkaille 28.9.2020

Verkkopalvelumaksut muuttuvat 1.11.2020 alkaen

Imatran Seudun Sähkönsiirron verkkopalvelun verolliset hinnat nousevat keskimäärin 8,8 %.

Verkkopalvelumaksu muodostuu seuraavista asioista

  • perusmaksusta (kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan sulakekoon mukaan)
  • siirtomaksusta (määräytyy käytetyn energian määrän ja energian käyttöajankohdan mukaan)
  • valtiolle tilitettävästä sähköverosta, joita ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu
  • arvonlisäverosta.

Marraskuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että siirtomaksuun.

Verkkopalvelumaksujen korotuksen taustalla on sähkömarkkinalain määrittelemän toimitusvarmuusvelvoitteen täyttäminen. Laatuvaatimuksien vuoksi tarvitaan teknisesti vaativampia ratkaisuja ja verkkoa on kehitettävä jatkuvasti entistä varmemmin toimivaksi ja älykkäämmäksi. Korotuksen jälkeen verkkoyhtiön toimitusvarmuusinvestointien ja kunnossapidon rahoitus on turvattu.

Hinnan muutos

Tyypillisen kerrostaloasukkaan, jonka vuosikäyttö on 1 500 kWh, sähkön verkkopalvelumaksut nousevat noin 2,21 euroa kuukaudessa. Hinnanmuutoksen jälkeen tyypillisen kerrostaloasukkaan lasku verkkopalvelumaksujen osalta on noin 22 euroa kuukaudessa. *

Tyypillisen sähkölämmittäjän, jonka vuosikäyttö on 16 000 kWh, sähkön verkkopalvelumaksut nousevat noin 10,90 euroa kuukaudessa. Hinnanmuutoksen jälkeen tyypillisen sähkölämmittäjän sähkön lasku verkkopalvelumaksujen osalta on noin 106 euroa kuukaudessa.  **

Mistä maksamme

Asiakas maksaa verkkopalvelumaksussaan mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamanaan ajankohtana. Verkkopalvelumaksulla asiakas saa lisäksi kaikki sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut, mm. asiakaspalvelun, sähkön kulutuksen mittauksen, vikapalvelun 24/7 sekä vikojen korjauksen. Verkkopalvelumaksuilla katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen, saneeraaminen sekä kehittäminen.  

Sähköverkon kustannuksista valtaosa on kiinteitä eli kustannuksia syntyy, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan. Verkon täytyy olla koko ajan käyttökunnossa.

*Kerrostalohuoneisto, pääsulake 1x25A, sähkön käyttö 1 500 kWh/vuosi

**Pientalo, suora sähkölämmitys, käyttöveden lämmitys yösähköllä, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 16 000 kWh/vuosi

Verkkopalvelumaksut 1.11.2020 alkaen

12 kommenttia

Paula Pennanen 28.9.2020 klo 20:29

Eikö se valtiovalta sanonut että sähkön hintoihin ei saa tulla korotuksia. Meidänkin alueelle laitettiin kaapelit maahan ja pilattiin tiet eikä katuvalopylväitäkään vaihdettu , joten ei paljon mieltä lämmitä nämä hinnan korotukset!!!!!!!

Imatran Seudun Sähkö 1.10.2020 klo 12:45

Kiitos kommentista. Sähkömarkkinalakiin on säädetty vaatimukset jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseksi ja tämän toimitusvarmuuden tason parantaminen maksaa.
Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden verkkopalveluiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Valvonta perustuu sähkömarkkinalainsäädäntöön ja Energiaviraston tämän perusteella vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön. Valvontamenetelmien on oltava lain ja oikeuskäytännön perusteella tasapuolisia kaikille sähköverkkoyhtiöille. Jos sähköverkkoyhtiö on perinyt ylihintaa, peritty ylihinta on palautettava asiakkaille seuraavan nelivuotiskauden aikana verkkopalvelumaksuissa.

Hintoja voi kyllä korottaa, mutta sähkömarkkinalakiin on asetettu verkkopalvelun hintojen korotuksille ns. korotuskatto. Korotuskatto koskee verkkopalveluhintojen verollista kokonaishintaa ja sitä tarkastellaan 12 kuukauden liukuvissa jaksoissa.

Paananen Jaakko 28.9.2020 klo 21:14

Eikö teille mikään riitä? Monopoliasemassa on niin hiton helppo korottaa maksuja. Paljonko tuli tappiota viime tilikaudelta vai pitikö näyttää voitollinen tulos? Eikö tuota olisi voinut jo antaa asiakkaiden hyväksi? Eipä tietenkään kun on tuo ahneus vallalla ja sepä on ikävää näin maksajan kannalta eli haistakaa pitkä vee!!

Toivo Sutinen 28.9.2020 klo 21:56

Korotusprosentit lasketaan taas kuten viimeksikin sähköverollisesta siirtohinnasta, jolloin se näyttää matalammalta, kun sähkövero (2,793720 c/kWh) ei nytkään nouse.
Varsinaisen sähkönsiirron hinta omalta osaltani nousee nyt 14,0%.
3x25A yleissiirto (kulutus 6000 kWh/v).
Perusmaksu 17,03 >> 19,41 €/kk, siirtomaksu 3,64 >> 4,15 c/kWh arvonlisäveroineen

Voiko ISS esittää arvion minä vuonna lisärahan tarve toimitusvarmuusinvestointeihin päättyy?
Ja milloin verkkopalvelumaksujen alentaminen alkaa?
Niitähän pitää alentaa sitten, kun kaikki avolinjojen johtokatujen levennykset on tehty ja kaikki tarpeelliset maakaapelit asennettu.
Siirtoyhtiöhän saa huomattavaa säästöä toiminnalleen, kun säästä johtuvat käyttöhäiriöt vähenevät minimiin eikä enää tarvitse maksaa kuluttajille korvauksia ylipitkistä sähkökatkoista. Myös siirtolinjojen kunnossapidon tarve vähenee.

Imatran Seudun Sähkö 30.9.2020 klo 10:56

Kiitos palautteesta. Ilmoitamme hinnanmuutoksen verollisena, koska viranomainen (Energiavirasto) valvoo verollista muutosta. Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden verkkopalveluiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Lisäksi sähkömarkkinalakiin on asetettu verkkopalvelun hintojen korotuksille ns. korotuskatto. Korotuskatto koskee verkkopalveluhintojen verollista kokonaishintaa ja sitä tarkastellaan 12 kuukauden liukuvissa jaksoissa. Ilmoittaessamme hinnanmuutoksesta verollisena helpottuu vertailtavuus Energiavirastoon nähden.

Energiavirasto valvoo sähköverkon toimitusvarmuuden parantamista verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmien avulla. Toimitusvarmuusinvestoinnit on jaettu sähkömarkkinalakiin kirjatulle kehittämisjaksolle, mikä nykyiseltään on vuoteen 2028 asti.

Marleena A 29.9.2020 klo 22:28

Voitteko korottaa maksuja, kun on tehty 2 vuoden sopimus, jossa sovittu maksut?

Imatran Seudun Sähkö 1.10.2020 klo 15:58

Sähkön toimitus koostuu kahdesta osasta, sähköenergiasta (sähkönmyynnistä) ja verkkopalvelusta (aiempi termi siirtohinta).

Sähköenergian voi kilpailuttaa ja sen laskuttaa valitsemasi sähkönmyyjä. Sähkön verkkopalvelua ei voi kilpailuttaa ja sen laskuttaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Paikallinen jakeluverkkoyhtiö määrittää sähkön verkkopalvelumaksut (ent. siirtohinnan), jotka ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista hinnankorotuksista tulee ilmoittaa 30 pv. ennen voimaan astuvaa korotusta. Energiavirasto valvoo hintoja jälkikäteen.

Sähkönmyyntisopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Määräaikainen sähkönmyyntisopimus on voimassa sopimuksessa määrätyn ajan. Sähkön myyntituotteen hinta pysyy tuolloin samana koko sopimuskauden ajan.

1.11.2020 voimaan astuvat verkkopalvelumaksujen muutokset koskevat siis verkkopalveluhintoja (ent. siirtohintoja), eivät määräaikaisia myyntihintoja.

Martti Raijas 30.9.2020 klo 19:38

Olisi hyvä tarkistaa teksti kohdassa hinnan muutos, kun en ymmärrä miten se muodostuu.??.
T: Martti

Imatran Seudun Sähkö 5.10.2020 klo 08:19

Kiitos palautteesta. Täydennetään artikkelia hinnan muodostumisen osalta.

Tyyppikäyttäjät ovat eri käyttäjäryhmiin kuuluvia tilastollisia ”keskimääräisiä” asiakkaita. Energiaviraston hintavertailussa tyyppikäyttäjät jaetaan kahdeksaan ryhmään sähkön vuosikulutuksen perusteella. Antamamme esimerkit vastaavat kahta Energiaviraston yleisintä tyyppikäyttäjää:

* Kerrostalohuoneisto, pääsulake 1x25A, sähkön käyttö 1 500 kWh/vuosi
* Pientalo, suora sähkölämmitys, käyttöveden lämmitys yösähköllä, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 16 000 kWh/vuosi

Näiden käyttötietojen perusteella valitaan tyyppikäyttäjälle edullisimman tuotteen kustannus hinnastostamme (snt/kWh).

Ensimmäiselle esimerkille valinta on yleissähkö pääsulakkeeen mukaan. Hinta muodostuu suoraan hinnastosta seuraavasti:
 pääsulake 1x25A 12,85 e/kk
 yleissähkön siirtomaksu => 1500 kWh x 4,15 snt/kWh/12 kk/ 100 5,19 e/kk
 sähkövero veroluokka 1 => 1 500 kWh x 2,79372 snt/kWh /12 kk / 100 3,49 e/kk
Yhteensä = 21,53 e/kk

Toisessa esimerkissä edullisimmaksi tulee kausisähkön valinta. Aika- ja kausituotteille laskettavassa energiamaksussa käytetään Energiavirastolta saatuja vuosienergiajakaumia.
Jakaumat ovat: talvipäivä 27,78 %, talviyö 32,31 %, kesäpäivä 16,45 %, kesäyö 23,46 %.

Pääsulake 3 X 25A 32,72 e/kk
Kausisähkön siirtomaksu talviarkipäivä => 4 444,8 kWh x 5,58 snt/kWh/12kk /100 20,67 e/kk
Kausisähkön siirtomaksu muu aika => 11 552,2 kWh x 1,57 snt/kWh / 12kk /100 15,11 e/kk
sähkövero veroluokka 1 => 16 000 kWh x 2,79372 snt/kWh /12 kk / 100 37,24 e/kk Yhteensä =105,74 e/kk

Hinnan muutoksien jälkeen on mahdollista, että joillekin asiakkaille jokin toinen verkkopalvelutuote tulee edullisemmaksi. Tämän vuoksi on oikein, että esitämme tyyppikäyttäjäkohtaisesti edullisimman hinnan muutoksen jälkeen. Asiakkaan tehtäväksi jää arvioida mikä on kulloinkin edullisin tarjolla oleva verkkopalvelutuote. Tässä asiassa auttaa myös asiakaspalvelumme.

Paula Aalto 1.10.2020 klo 12:56

Kun on tehty sähkösopimus esim. 3 vuodeksi määrätyillä hinnoilla, niin voimassa olevat sopimukset koskee kumpaakin osapuolta Sopimuslain mukaan, eikä sopimusta voi yksipuolisesti muuttaa tai korottaa maksuja. Asiakkaalla pitää olla silloin oikeus purkaa se voimassa oleva sopimus jos sitä yksipuolisesti muutetaan.

Imatran Seudun Sähkö 1.10.2020 klo 15:55

Kiitos kommentista.
Sähkön toimitus koostuu kahdesta osasta, sähköenergiasta (sähkönmyynnistä) ja verkkopalvelusta (aiempi termi siirtohinta).

Sähköenergian voi kilpailuttaa ja sen laskuttaa valitsemasi sähkönmyyjä. Sähkön verkkopalvelua ei voi kilpailuttaa ja sen laskuttaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Paikallinen jakeluverkkoyhtiö määrittää sähkön verkkopalvelumaksut (ent. siirtohinnan), jotka ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista hinnankorotuksista tulee ilmoittaa 30 pv. ennen voimaan astuvaa korotusta. Energiavirasto valvoo hintoja jälkikäteen.

Sähkönmyyntisopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Määräaikainen sähkönmyyntisopimus on voimassa sopimuksessa määrätyn ajan. Sähkön myyntituotteen hinta pysyy tuolloin samana koko sopimuskauden ajan.

1.11.2020 voimaan astuvat verkkopalvelumaksujen muutokset koskevat siis verkkopalveluhintoja (ent. siirtohintoja), eivät määräaikaisia myyntihintoja.

Toivo Sutinen 2.10.2020 klo 12:50

Sähkön hinnoittelu ja laskutus on tehty liian mutkikkaaksi, jotta kaikki sen ymmärtäisivät helposti. Sähköverokin on omituinen, kun sehän on sähköenergian valmistevero aivan kuin polttoaineissa on polttoainevero ja peritään aina lisäksi 24% arvonlisäverolla korotettuna. Silti sähköveroa ei laskuteta sähköenergian laskussa vaan sähkönsiirron verkkopalvelumaksujen yhteydessä.

Sähkönsiirron hinnan muutos tapahtuu korottamalla siirron perusmaksua €/kk sekä energiaperustaista siirtomaksua c/kWh ja laskelman voi tarkistaa nykyisen ja tulevan hinnaston hintojen erotuksesta. Mutkikkaasti laskemalla.
Esim. OK-talossani vuosikulutus on 6000 kWh.
Nykyinen perusmaksu 17,03€/kk ja siirtomaksu 3,64c/kWh.
Perusmaksu nousee 17,03 >> 19,41€/kk eli +14,0%.
Siirtomaksu nousee 3,64 >> 4,15c/kWh, siis myös +14,0%.
Siirtomaksun ja sähköveron (2,79372c/kWh) yhdistelmä nousee 6,43372 >> 6,94372c/kWh eli näin laskettuna korotus onkin ”vain” +7,9%.
Koko vuotuinen (6000kWh/v) siirtolaskuni (perusmaksu+siirtomaksu) on nyt 422,76€ ja korotuksen jälkeen se tulee olemaan 481,92€ eli +14,0%.
Sähköveroineen koko siirtolaskuni on nyt 590,38€ ja korotuksen jälkeen 649,54€.
Kokonaiskorotukseni onkin siis tasan +10,0%.
Kuukausikorotus veroineen on +4,93€/kk ja maksaa jatkossa keskimäärin 54,13€/kk.

Moni sekoittaa keskenään sähköenergian ostamisen sekä sähkönsiirron sopimuksen ja hinnoittelun ehdot.
Siirtoyhtiön ja kuluttajan väliset sopimukset ovat aina toistaiseksi voimassaolevia, jolloin yhtiö saa korottaa hintojaan kesken sopimuskauden.
Tätä ei pidä sotkea sähkön myyntiyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen, jotka usein ovat määräaikaisia ja niiden hintaa ei myyjä tietenkään saa korottaa kesken sopimuskauden.

Näiden asioiden selventämisessä tahtoo ”rautalanka” loppua kesken varsinkin maallikoilta, mutta toisinaan myös sähköalan ammattilaisilta.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi