Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Energiatehokkuus 14.6.2023

Taltuta kesähelteet järkevällä jäähdytyksellä

Kun lämpö nousee sisätiloissa, on hyvä ottaa viilennys avuksi. Turhan kylmäksi ei tiloja  kannata viilentää. Viilennyksessä voi hyödyntää myös muita keinoja.

– Liian viileäksi ei pidä jäähdyttää. Esimerkiksi helteillä ei ole mitään järkeä pitää toimistossa 21 celsiusasteen lämpötilaa vaan lähempänä 25 °C.  Asuinrakennuksissa kesäajan jäähdytysraja on 27 °C ja toimistoissa sekä liiketiloissa 25 °C. Tämä on laskennallinen raja, jota ei kannata ylittää, muistuttaa asiantuntija Minna Tolvanen Motivasta.

Teknisiä tiloja koskevat laitteiden mukaiset lämpötilavaatimukset, mutta niissäkin kannattaa välttää tarpeetonta jäähdytystä. Esimerkiksi lämmönjakohuoneessa tai sähköpääkeskuksessa jäähdytysraja on 35 °C tai muuten laitteiston mukaan. 

Automaation asetukset kohdalleen ja yötuuletus hyötykäyttöön 

Tolvasen mukaan kannattaa hyödyntää yötuuletusta ja ilmanvaihdon tehostusta silloin, kun ulkoilman lämpötila on alle 16 °C. Vähemmän käytössä olevissa tiloissa, kuten portaikoissa ja käytävissä, maksimilämpötila saadaan alas ilmanvaihtoa tehostamalla. Jos tiloihin on asennettu ilmankosteutta mittaavia RH-antureita, ilmanvaihdon tehostus on mahdollista tehdä myös kosteusmittausten mukaan.

– Jäähdytyskaudella on muistettava varmistaa lämmöntalteenoton ohitusasetukset, ja lämmöntalteenottoa kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jäähdytyksessä. Päälle jätetään vain välttämättömät lämmitykset ja muut kytketään pois toiminnasta. Näin minimoidaan riski samanaikaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen, Tolvanen jatkaa. 

Myös tuloilman lämpötilasäädön toiminta on tarkistettava. Tuloilman pitää olla viileämpää kuin huoneilma, jolloin huoneilma vaihtuu halutulla tavalla. Jos huoneilma vaihtuu huonosti, voi ilma tuntua raskaalta ja sitä voidaan joutua viilentämään erillisen jäähdytysverkoston kautta enemmän kuin hyvin toimivan ilmanvaihdon kanssa.  Jäähdytyksen asetusarvot tarkistetaan viimeistään tässä vaiheessa, samoin jäähdytysveden lämpötila käytössä olevan laitteiston mukaan. 

Aurinkosuojaus vähentää jäähdytystarvetta

Tilojen lämpökuormaa voidaan pienentää vähentämällä turhaa laitekuormaa ja valaistusta. Myös aurinkosuojauksella ja aktiivisilla varjostusratkaisuilla on suuri vaikutus jäähdytyksen tarpeeseen. Ikkunoiden ja muiden lasipintojen kaihtimet ja verhot sekä markiisit auttavat lämpötilan säätelyssä.  

– Automatisoitujen aurinkosuojausratkaisujen toiminta ja kunto muutenkin pitää myös muistaa tarkistaa. Toimimattomat laitteet eivät vähennä suoraa säteilyä ikkunapinnoille. Suurempia lasipintoja, kuten lasikattoja ja -seiniä on mahdollista aurinkosuojata myös tarkoitukseen suunnitelluilla kalvoilla, Tolvanen toteaa. 

Luonnon tarjoamaa aurinkovarjostusta voidaan saada puuston avulla. Tämä keino vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja kannattaa huomioida mm. pihasuunnittelussa. Ikkunoita uusittaessa g-arvo kertoo auringonsäteilyn kokonaisläpäisyn. Joskus voi apua olla myös niin helposta keinosta kuin parvekelasitusten aukaisemisesta ja parvekkeen kunnollisesta tuuletuksesta. 

Lämpöpumppujen hyödyntäminen jäähdytyksessä

Maalämmön energiakaivoja ja vesistölämmön keruupiiriä voidaan hyödyntää jäähdytyskaudella viilennykseen. Kun keruupiirit on asennettu, on kylmän tuotto varsin edullista. Myös ilma-vesilämpöpumpuilla voidaan tuottaa viilennystä. Tilakohtaisilla ilmalämpöpumpuilla voidaan hyödyntää myös kosteuden poistoa jäähdytyksen sijaan. Tämä apukeino perustuu siihen, ettei kuiva ilma ole niin tukalaa kuin kostea. Näin saadaan vähennettyä jäähdytystarvetta, vaikka todellinen lämpötila pysyy samana. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden mukaisesti viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa ympäristöministeriön toimeksiannosta. 

Tee ainakin nämä:

  • Huomioi kesäajan sisälämpötilat, älä jäähdytä turhaan.
  • Hyödynnä yötuuletusta ja ilmanvaihdon tehostusta.
  • Varmista ilmanvaihdon säätöjen toimivuus.
  • Tehosta aurinkosuojausta sekä muista minimoida laitekuorma ja valaistus.
  • Hyödynnä lämpöpumppuja tehokkaasti myös viilennykseen.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi