Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Verkkopalvelu 26.2.2021

Sähkömarkkinalakia uudistetaan

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on mm. antaa Energiavirastolle uusia työkaluja, joiden avulla voidaan hillitä sähkönjakelun hintojen nousua vaarantamatta tulevaisuuden tarpeita palvelevan energiajärjestelmän kehityksen.

Lakimuutoksen vaikutukset

Toteutuessaan lakimuutos pienentäisi siirtomaksujen vuotuista korotuskattoa 15 prosentista 8 prosenttiin. Asiakkaille tämä tarkoittaisi hintojen kertakorotuksien pienenemistä. Lisäksi lakimuutos leikkaisi jakeluverkkoyhtiöiden sallittua tuottoa. Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskisi 4 prosenttiin tämän vuoden 5,34 prosentista.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa on lisäksi tarkoitus jatkaa kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun saakka. Lisäaikaa on luvassa pääasiassa niille haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia verkoissaan. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on yksi näistä yhtiöistä. Vastineeksi palvelutason viivästymisestä verkkojen asiakkaille maksettaisiin paremmat korvaukset pitkistä sähkökatkoista.

Kolikon toinen puoli on se, että jakeluverkkojen kehitys hidastuu, koska investointien toteutusaikataulua pidennetään. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pahimmillaan investoinnit voivat lykkääntyä vuosilla eteenpäin ja säävarman verkon toteutuminen siirtyy vuoteen 2036 asti. Lakimuutoksesta riippumatta Imatran Seudun Sähkönsiirron tämän hetkisissä suunnitelmissa on kaapeloida taajama-alueet muutaman vuoden sisään. Haja-asutusalueiden suunnitelmat varmistuvat, kun lakimuutos astuu voimaan ja sen perusteella valmistellaan uusi jakeluverkon kehittämissuunnitelma.

Yhtiön hinnoitteluun uudella lakiesityksellä ei ole tässä vaiheessa vaikutusta, sillä tänä vuonna ei korotuksia ole luvassa.

Taustaa viime vuosien verkkopalvelumaksujen korotuksista

Vuonna 2013 muuttuneen sähkömarkkinalain johdosta Energiavirasto muutti valvontamenetelmiä vuonna 2016 alkaneelle valvontajaksolle. Virasto nosti tuolloin aiempaa keskeisemmäksi tavoitteeksi sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisen lainsäädännön toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti. Valvontamenetelmien muutoksilla varmistettiin kaikille sähkön jakeluverkonhaltijoille mahdollisuus investointeihin, joiden avulla jakeluverkkojen toimitusvarmuutta on pystytty nostamaan lainsäädännön vaatimalle tasolle. Siirtohintojen nousu on ollut toimitusvarmuusinvestointien vuoksi valitettava, mutta välttämätön seuraus.

Sähkön jakeluverkkojen toimitusvarmuus onkin parantunut Suomessa viime vuosina merkittävästi. Esimerkiksi Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n n toimitusvarmuus on parantunut investointien avulla huomattavasti. Säävarmuusasteemme on noussut vuosien 2015–2020 aikana 43,8 %:sta 54,6 %:iin. Jos valvontamenetelmiä ei olisi muutettu, useat sähkön jakeluverkonhaltijat eivät olisi voineet vuosina 2016–2019 toteuttaa toimitusvarmuusinvestointeja lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

Mitä tarkoitetaan säävarmuudella:

Säävarmaa sähköverkkoa eivät tuulet, tuiskut eivätkä ukkoset vaurioita. Maakaapeloitu sähköverkko on säävarma. Lisäksi ilmajohtoverkon ympärillä oleva 40 m leveä puista vapaa aukko on säävarmaa. Säävarmuusaste saadaan jakamalla säävarman verkon kilometrimäärä koko jakeluverkon kilometrimäärällä.

Mitä tarkoittaa toimitusvarmuus:

Sähkön toimitusvarmuus eli sähkökatkojen määrät ja pituudet. Lainsäädäntö määrittelee toimitusvarmuuden tason. Nykyisen lainsäädännön mukaan toimitusvarmuuden tulee olla sillä tasolla, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli 6 tuntia ja muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkökatkoa.

6 kommenttia

Pentti Kuortti 26.2.2021 klo 15:02

Yhteiskunnan perustoimintoja palvelevia yrityksiä ei pidä koskaan myydä sijoittajille, joiden ainoa tarkoitus on voiton maksimointi. Valtionyhtiö Fortum myi verkkonsa Caruna Oy:lle, joka on eniten ja pahiten rahastanut asiakkaitaan.

Imatran Seudun Sähkö 2.3.2021 klo 15:45

Kiitos viestistäsi. On hyvä muistaa, että Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama verkkoyhtiö. Imatran Seudun Sähkö on taas suurimmalta osin yksityishenkilöiden omistama. Sähköverkkomme ei ole siis sijoittajien omistuksessa.

Indigo Melakari 26.2.2021 klo 20:14

Perushinta on pienen kerrostalokämpän energian kulutukseen suhteettoman suuri!

Maksan energiayhtiölle tällä hetkellä noin 3 euroa kuukaudessa. ISSOY veloittaa siirrosta hieman yli 20 eurostoliiton oravannahkaa kuukaudessa. Aivan täysin kohtuutonta, etenkin kun asun Kulmilla, johon kohtuukuntoinen verkko on jo olemassa.

Joku roti meille tarkoituksella vähän kuluttaville?

Imatran Seudun Sähkö 2.3.2021 klo 15:39

Kiitos viestistäsi. Sähkömarkkinalain mukaan verkkoyhtiön tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi ja siirtopalveluja on myytävä kaikille tasapuolisin perustein. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkosta suurin osa on haja-astutusalueella, joten sähköjohtoa on siellä asiakkaisiin nähden enemmän kuin kaupunkialueella. Hinta on kuitenkin sama asiakkaasta ja tämän asuinalueesta riippumatta.

Vaikka sähkö siirtyy itsestään, vaatii siirtoreitin ylläpito monenlaisia toimenpiteitä. Kustannuksia syntyy verkon käyttötoiminnasta, huolloista ja viankorjauksista ja verkko-omaisuudesta. Valtaosa verkkopalvelumaksuista on siis investointeja, rahoitusta ja kunnossapitoa. Lisäksi verkkoyhtiön vastuulle kuuluu mittaus ja siirron laskutus. Näistäkin aiheutuu kustannuksia, joista maksat verkkoyhtiöllesi

Toivo Sutinen 16.3.2021 klo 17:30

Jos kuluttaa sähköä vain muutamalla eurolla eli jotain 50 kWh kuukaudessa ja silti edellyttää että sitä tulee tasaisesti ympäri vuoden, niin saa toimitusvarmaa sähköä suurkuluttajien siivellä. Sähkölämmittäjät maksavat suurimman osan pienkuluttajien sähkön toimitusvarmuudesta. Rahat jaetaan siirtoyhtiössä kaikkien asiakkaitten kulujen kesken tasan.
Jos sitten oikein pienkuluttajien siirron perusmaksu alennettaisiin niin alas että se tuntuu kulutusmäärään nähden oikeudenmukaiselta, niin vielä suurempi vastuu verkon ylläpidon kustantamisesta lankeaa varsinaisille sähkön käyttäjille.
Toisaalta kun on päässyt asumaan jo valmiiksi varmatoimisen kaapeliverkon äärelle, niin eikös olisi solidaarista siitä maksaakin vähintään saman 19,41€/kk kuin mekin tuulella käyvän avojohtoverkon armoilla asuvat maksamme. Ei ole 20 kV linjaa raivattu säävarmaksi eikä maakaapelin asentajia näy täällä laitaosastolla. Puhumattakaan siirtomaksujen alentamisesta.

Tuo kiinteiden perusmaksujen korottaminen moninkertaiseksi kyllä sotii energiansäästämistä vastaan. Tuntuisi järkevämmältä jos siirtoyhtiökin keräisi maksuja vain kulutuksen mukaan, jolloin asiakas voisi todella vaikuttaa kuluihinsa säästämällä. Siinä sitten pienkuluttajat saisivat verkkopalvelun lähes ilmaiseksi ja me suurkuluttajat voisimme heitä kadehtia.

Imatran Seudun Sähkö 22.3.2021 klo 18:01

Kiitos viestistäsi. Verkkopalvelumaksuissa maksetaan sähköverkon olemassaolosta ja sen käytöstä. Kustannuksista suurin osa on kiinteitä ja syntyy siinä vaiheessa, kun verkkoa rakennetaan tai uusitaan. Suurin osa siirtoyhtiön kustannuksista liittyy siis investointien pääomakustannuksiin ja verkon huoltokustannuksiin. Nämä kustannukset eivät merkittävästi muutu, käyttääkö asiakas sähköä paljon tai vähän.
Pienempi osa kustannuksista liittyy verkossa siirrettyyn energiamäärään (sähköverkon häviöt).

Ehdotit, että verkkopalvelumaksut laskutettaisiin 100 %:sti energiamaksuilla, jotta säästöpotentiaali olisi maksimaalinen niille, jotka pystyvät energian käyttöään säätämään. Käytännössä tarkoitat aiheuttamisperiaatteen mukaista hinnoittelua. Aiheuttamisperiaatetta seuraaminen vaatisi kuitenkin asiakaskohtaisen hinnoittelun, mikä ei käytännössä ole mahdollista, sillä sähkömarkkinalain mukaan verkkoyhtiön tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi ja siirtopalveluja on myytävä kaikille tasapuolisin perustein. Eri asiakasryhmien tulee olla tasapuolisessa asemassa. Tämän vuoksi kustannuksia tarkastellaan asiakasryhmittäin ja siirtohinnoittelun tulee olla asiakasryhmätasolla kustannusvastaava.

Tämä kaikki edellä mainittu aiheuttaa sen, että verkkopalvelun hinnoittelun kuuluu kustannusvastaavasti painottua perusmaksupohjaiseksi. Maksuilla katetaan asiakkaiden mahdollisuus käyttää sähköä milloin vain sekä verkon ylläpito, asiakaspalvelu, mittaus ja viankorjaus 24/7.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi