Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Verkkopalvelu 16.4.2020

Sähkökatkot vähenevät ja niiden kesto lyhenee

Teksti: Liisa Kukkola, kuvat: Lukas Pearsall

Imatran Seudun Sähkönsiirron liiketoimintajohtaja Tero Karjola kertoo mitä puista vapaa sähkölinja tarkoittaa asiakkaille ja metsänomistajille.

Sähkökatkot vähenevät ja niiden kesto lyhenee

Mikä puista vapaa sähkölinja on, Imatran Seudun Sähkönsiirron liiketoimintajohtaja Tero Karjola?

– Se on Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan yhteinen projekti, jossa yhdessä maanomistajien kanssa sähkölinjojen reunametsät käsitellään puista vapaiksi. Puuvarmuus saavutetaan leventämällä sähkölinjojen johtoaluetta 10 metristä 40 metriin leventämällä johtoaluetta molemmin puolin 15 metriä. Projekti on kaksivuotinen ja sen tavoitteena on saavuttaa sähkömarkkinalain vaatimukset säävarmasta verkosta nopeutetusti ja kustannustehokkaasti.

Mitä hyötyä puista vapaasta sähkölinjasta on?

– Projektin avulla teemme säävarmoiksi keskijänniteilmajohdot. Tämä tulee merkittävästi parantamaan haja-asutusalueiden sähkön laatua sekä vähentämään säistä johtuvia ylläpitokustannuksia.

Sähkölinjoja myös kaapeloidaan maahan, miksi Imatran Seudun Sähkönsiirto on valinnut tämän puista vapaan sähkölinjan?

– Olemme uusineet projektiin kuuluvaa keskijänniteilmajohtoja vuosituhannen alkupuolella hyvin paljon, joten se hyvässä kunnossa ja sillä on teknistä käyttöikää jäljellä vielä vuosikymmeniä. Tällä ratkaisulla voimme hyödyntää nykyisen verkon koko elinkaaren. Teemme toki myös mittavia kaapelointitöitä eri puolilla verkkoaluettamme painottuen tällä hetkellä asemakaava-alueille. Näiden alueiden ilmajohdot ovat elinkaarensa loppupäässä, joten kaapelointi on näillä alueilla parempi ratkaisu.

Puista vapaata sähkölinjaa rakentuu suurimmaksi osaksi yksityisten metsänomistajien maille, ja osallistuminen projektiin on täysin vapaaehtoista. Miten hyvä osallistumisprosentti projektilla on tähän mennessä ollut?

– Projekti on otettu erinomaisesti vastaan metsänomistajien keskuudessa. Osallistumisprosentti on ollut keskimäärin yli 90 prosenttia. Osuutta laskee maisemallisesti tärkeiden kohteiden pois jääminen, esimerkiksi asutuksen lähellä olevia maita ei raivata puista vapaaksi.

Projekti on aloitettu vuoden alussa. Kuinka paljon tuota linjaa on kaiken kaikkiaan on aikomus rakentaa?

– Läpikäytävän linjan pituus on kaikkiaan 560 kilometriä. Tarkoituksena on operoida kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset keskijänniteilmajohdot.

Mitä kaikkea johtokadulla tehdään, kun siitä raivataan puusta vapaaksi?

– Ainespuut kaadetaan ja korjataan ja käytetään paperiteollisuuden tai muun puunjalostuksen raaka-aineena. Taloudellisesti vähäarvoisista puista tehdään lähtökohtaisesti tekopökkelöitä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Pienet sekä varttuneet taimikot jätettään kaatamatta ja niille suoritetaan tarvittaessa taimikonhoito.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi