Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Asiakkaille 28.9.2020

Panostamme toimitusvarmuuteen

Tämä vuosi on ollut monella tapaa hyvin erikoinen. Koronavirus on muuttanut ihmisten toimintaa monessa asiassa. Myös meillä energiayhtiössä on huomioitu koronavirus ja huoltovarmuuden ylläpitäminen erilaisilla toiminnallisilla muutoksilla.

Olemme esimerkiksi siirtyneet pääosin etätyöskentelyyn. Etätyöskentely on yhtiöllemme ja sen työntekijöille uutta, koska emme aikaisemmin ole juurikaan hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. Siirtyminen etätyöhön on kuitenkin sujunut pääosin hyvin ja aikaisemmat panostuksemme digitaalisiin työvälineisiin kantavat nyt hedelmää. 

Verkkoyhtiömme ja metsänhoitoyhdistyksen yhteistä Puista vapaa sähkölinja -projektin vaikuttavuutta pääsimme testaamaan syyskuun alussa puhaltaneiden puuskatuulien aikana. Verkkoalueellamme oli useampia runkojohtojen vikoja, mutta vioista ei ollut yhtään levennettyjen johtokatujen vaikutusalueella. Tämä osoittaa hyvin, kuinka tehokkaasti linjojen levennys toimii. Vikamäärien vähenemisestä ja sähkönjakelun luotettavuuden paranemisesta kiitos kuuluu alueemme maanomistajille, jotka ovat lähteneet sankoin joukoin mukaan hankkeeseen. Hanke tulee valmistumaan pääosin tämän vuoden loppuun mennessä. 

Linjojen levennyshankkeen lisäksi meillä on menossa merkittävä investointiohjelma jakeluverkon kaapeloinnissa. Nostimme tälle vuodelle verkostoinvestointien tasoa puolitoistakertaiseksi verrattuna viime vuoteen. Investoinneissa pyrimme rakentamaan uuden kaapeloidun jakeluverkon mahdollisimman kustannustehokkaasti ja hyvällä laadulla. Pääosin omien asentajien työnä tehtyjen verkostoinvestointien tekemisessä olemme saaneet apua myös kilpailutuksen kautta valitulta verkonrakennusyhtiöltä. Heidän kanssaan yhdessä työskentely on sujunut meillä hyvin.

Jakeluverkon investoinnit sekä tehostettu kunnossapito vaatii kuitenkin vielä merkittävän taloudellisen panostuksen sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteisiin pääsemiseksi. Verkkopalvelumme verolliset hinnat nousevatkin 1.11.2020 alkaen keskimäärin 8,8 %. Hinnanmuutokset kohdistuvat siirto- ja perusmaksuihin. Korotuksen jälkeen verkkoyhtiön toimitusvarmuusinvestointien ja kunnossapidon rahoitus on turvattu. 

Hinnanmuutosten yhteydessä alennamme sähkön pientuottajien verkkopalvelumaksua. Sähkön tuotannon verkkopalvelumaksua (0,07 snt/kWh – alv 0 %) ei enää veloiteta enintään 100 kVA suuruiselta pientuotannolta. Haluamme näin olla tukemassa asiakkaitamme energiatehokkaissa ratkaisuissa ja olla osana muutosta kohti vihreämpää energiantuotantoa. Muutos tulee voimaan 1.11.2020.

Tero Karjola, liiketoimintajohtaja

1 kommentti

Toivo Sutinen 30.9.2020 klo 11:04

Tässäkin voidaan sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Sähkölinjojen alkuajoista lähtien on ymmärretty, että ne ovat myrskytuulelle alttiita ja linjalle kaatuva puu aiheuttaa lähes aina yllättävän ja tarpeettoman vaurion sekä jakelukatkoksen. Siksi varsinkin suurjänniteavolinjojen johtokadut on pyritty pitämään puista vapaana. Kun sähköntuotanto sekä siirto/jakelu eriytettiin toisistaan ja liiketoiminnan kustannuksia alettiin karsimaan, niin myös johtokatujen raivaustöissä alettiin ”säästämään”.
Ja vaikka tuulen aiheuttamat jakelukatkokset alkoivat lisääntymään, niin linjojen raivaukseen ei panostettu. Syntyi ajattelutapa, että häiriöt kuuluvat sähkönjakeluun ja eihän tälle mitään voi, kun raivaaminen on kallista ja maanomistajatkin vastustavat puidensa kaatamista.
Tarvittiin sähkömarkkinalain muutos, jotta siirtoyhtiöt innostuivat palaamaan entiseen käytäntöön linjanraivauksessa ja tietenkin siksi että asiakkaat velvoitettiin tämän maksamaan. Sitten myös paljastui etteivät maanomistajatkaan tätä vastusta, kun saavat korvauksia.
Lyhyillä siirtomatkoilla maakaapelointi on linjanraivausta parempi, mutta kalliimpi tapa tehdä jakelusta säävarmaa.
Jo nyt havaitaan parannusten lisänneen sähkönjakelun säävarmuutta, eli aivan oikealla tiellä ollaan ja on syytä pysyäkin.

Investoinnit tulevat sähkön kuluttajille kalliiksi, mutta siitä täytyy huolehtia, että siirtomaksuja alennetaan investointien valmistuttua.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi