Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Asiakkaille 24.3.2022

Mistä jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa on kyse?

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt on velvoitettu laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelma, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden, päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin. Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein ja nämä lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi. Energiavirasto vastaa kehittämissuunnitelmassa edellytettävien tietojen laajuuden määrittämisestä sekä näiden tarkistamisesta. Energiavirastolle toimitettavat kehittämissuunnitelmat antavat heille mahdollisuuden seurata jakeluverkkojen kustannustehokkaan ja toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän kehittämisen toteutumista.

Mitä tarkoittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta kuuleminen?

Uusimman sähkömarkkinalain edellyttämänä, tästä vuodesta alkaen kehittämissuunnitelmasta on kuultava kunkin jakeluverkkoyhtiön asianomaisia sidosryhmiä. Käytännössä näihin kuuluu vähintään sähkönjakeluverkkoa käyttävät asiakkaat, alueella sijaitsevat kunnat sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Kuulemisen tarkoituksena on pyrkiä huomioimaan kaikkien oleellisten sidosryhmien näkökulmat ja mielipiteet, jotka liittyvät oleellisesti oman alueensa jakeluverkon kehittämiseen. Kuulemiseen kuuluu kerätä sidosryhmiin kuuluvilta näkemyksiä laadittuun jakeluverkon kehittämissuunnitelman ja sen sisältöön liittyen. Kuulemisen perusteella saatujen näkemysten pohjalta tehdään kehittämissuunnitelman sisältöön tarvittavat muutokset. Sidosryhmien kuuleminen tarjoaa jakeluverkkoyhtiöille aikaisempaa laajemman asiapohjan oman jakeluverkkonsa kehittämissuunnitelmansa päivittämiseksi ja tämän myötä tulevaisuudessa tehtävien jakeluverkon kehittämiseksi toteutettavien toimenpiteiden suunnittelulle.

Millä tavoin kuuleminen on toteutettu?

Kuulemisen toteuttamiseksi on annettu joitain edellytyksiä, kuten kuulemiseen varattavaksi ajaksi sekä kuulemisen tulosten huomioiminen lopullisessa kehittämissuunnitelman versiossa. Yleisissä määräyksissä kuulemiseen on varattava aikaa vähintään yksi kuukausi. Imatran Seudun Sähkönsiirron osalta kuuleminen on mahdollistettu kaikille asianomaisille siten, että kehittämissuunnitelmaan tutustumiselle ja sen kommentoinnille on annettu aikaa yhden kuukauden verran.

Kommentit kehittämissuunnitelmaan voi lähettää meille sähköpostilla osoitteeseen, jonka ilmoitamme muiden ohjeiden yhteydessä edellä mainitussa verkkosivuosoitteessa.

Imatran Seudun Sähkönsiirron jakeluverkon kehittämissuunnitelman pääkohdat

Viime vuosien aikana olemme merkittävästi parantaneet jakeluverkkomme sähkön toimitusvarmuutta niin asemakaava-alueilla kuin niiden ulkopuolisilla alueilla. Olemme kaapeloineet asemakaava-alueilla lähestulkoon koko keskijänniteverkon ja suurimman osan pienjänniteverkoista myös. Tämän lisäksi kahden viime vuoden aikana toteutimme puuvarmaksi keskijänniteilmajohtoa 440 km asemakaava-alueiden ulkopuolella. Pääosin näiden toimenpiteiden ansiosta olemme pystyneet nostamaan laatuvaatimukset täyttävien käyttöpaikkojen osuuden yli 75 %:n, huomioiden kaikki jakeluverkkoamme käyttävät käyttöpaikat. Laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat ovat niitä, joilla asemakaava-alueilla suurin sallittu keskeytysaika on 6 tuntia ja näiden alueiden ulkopuolella 36 tuntia, johtuen ilmastollisista vianaiheuttajista.

Voimassa olevan sähkömarkkinalain velvoittamana vuoden 2023 loppuun mennessä 75 % jakeluverkon käyttöpaikoista on oltava näiden sähkön toimitusvarmuusvaatimusten piirissä ja vuoteen 2036 mennessä nämä vaatimukset koskevat kaikkia käyttöpaikkoja. Näiden merkittävien investointien ja toimenpiteiden avulla olemme pystyneet tarjoamaan suuremmalle osalle käyttöpaikoistamme myrskykestävyyttä kuin mitä laki olisi edellyttänyt tässä vaiheessa.

Lopullisiin tavoitteisiin päästäksemme, tarkoituksenamme on kaapeloida vuoteen 2036 mennessä kaikki asemakaava-alueiden ilmajohdot ja merkittävä osuus myös asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden ilmajohdoista. Teemme kustannustehokasta toimitusvarmuuden parantamista myös tulevina vuosina, mikä tarkoittaa myös sitä, että kohdistamme maakaapelointi-investoinnit niille alueilla, missä lain edellyttämiin toimitusvarmuusvaatimuksiin ei muilla ratkaisuilla päästä. Keinovalikoimaamme kuuluu myös metsien läpi kulkevien keskijännitelinjojen siirtämistä teiden varsille. 36 tunnin suurimman sallitun keskeytyksen vaatimus on kuitenkin erittäin tiukka, varsinkin kun on varauduttava niin puiden kaatumiseen linjoille kuin mihin tahansa muihin ilmastollisiin vianaiheuttajiin. Tämän vuoksi kaapelointi tulee olemaan meidän pääasiallisin ratkaisu toimitusvarmuuden parantamiseksi aina vuoteen 2036 asti.

Kehittämissuunnitelman löytää verkkosivuiltamme osoitteesta

 

Verkkohankkeet

 

1.4.2022 päivästä alkaen ja on kommentoitavissa 2.5.2022 asti.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi