Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Verkkopalvelu 15.2.2019

Kenelläkään ei ole varaa sähkökatkoihin

Teksti: Liisa Kukkola
Kuvat: Lukas Pearsall ja Jouni Valkonen

Imatran Seudun Sähkönsiirto on aloittanut yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa puista vapaan sähkönlinjan projektin. Lähes kaikki asemakaava-alueiden ulkopuolisten sähkölinjojen johtokadut levennetään 10 metristä 40 metriin.

 

Kenelläkään ei ole varaa sähkökatkoihin

Ruokolahden Salosaareen johtavan Patotien vieressä kulkee Imatran Seudun Sähkönsiirron keskijännitejohto. Sen ympärillä on 10 metriä leveä johtokatu, eli puista vapaa alue. Puut johtokadun ympärillä ovat lumiset, eikä Imatran Seudun Sähkönsiirron käyttöpäällikön Erkki Tiippanan ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan projektiesimies Joni Vuorikosken mukaan kaukana ole tilanne, että lumitaakka kävisi latvuksille liian raskaaksi.

– Ei tarvita kuin suojakeli ja päälle pakkasta, ja lumi tulisi niin painavaksi, että latvukset kaartuisivat ja katkeaisivat linjojen päälle. Se taas tarkoittaisi, että sadat ihmiset ja työpaikat joutuisivat kärsimään sähkökatkosta, Tiippana toteaa.

Kodeissa kaikki toimii sähköllä, mutta yhtä lailla työpaikoilla sähkökatkot tarkoittavat peukaloiden pyörittämistä, mihin oikeastaan missään ei ole enää varaa. Sähkökatkot ovatkin Tiippanan mukaan nykyisin paljon suurempi uhka yhteiskunnan toiminnoille ja kansantaloudelle kuin vaikka 20 vuotta sitten.

Siksi Patotienkin varressa olevaa keskijännitejohto pitää turvata entistä paremmin niin lunta kuin myrskyjäkin vastaan.

Kahden vuoden projekti

Imatran Seudun Sähkönsiirto on aloittanut yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa puista vapaan sähkönlinjan projektin. Se on kummallekin historiallisen suuri urakka: sähkölinjaa käsitellään parin vuoden aikana yhteensä noin 560 kilometrin matkalta.

– Lähes kaikki asemakaava-alueiden ulkopuolisten sähkölinjojen johtokadut levennetään 10 metristä 40 metriin, Tiippana kertoo.

Jos nykyisen 10 metrin johtokadun viereinen puu kaatuu, se kaatuu sadan prosentin varmuudella sähkölinjan päälle. 40 metrin levyisellä johtokadulla todennäköisyys puun kaatumisesta linjalle pienenee 10 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että Imatran Seudun Sähkö asiakkaiden säistä johtuvat sähkökatkot vähenevät entisestään.

Ketään ei pakoteta kaatamaan puita

Linjoja käsitellään kerrallaan 5– 5 kilometrin matkalta. Metsänhoitoyhdistys, joka hoitaa käytännön työt, lähestyy aina kunkin osuuden maanomistajia kirjeellä, jossa kysytään suostumista puuston poistamiseen näiden mailta.

– Puista vapaan sähkölinja -hanke perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja kaadetuista puista maksetaan kohtuullinen korvaus. Jonkun verran on ollut epäselvyyttä, siirtyykö maanomistus sähköyhtiölle, mutta näin ei missään tapauksessa ole, vaan omistus säilyy maanomistajalla. Sähköyhtiö ainoastaan poistaa puut sähkölinjan ympäriltä, Vuorikoski selventää.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi