Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Verkkopalvelu 1.3.2023

Datahubin 2.0 versio avaa uusia mahdollisuuksia

Kun keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub otettiin Suomessa käyttöön helmikuussa 2022, muuttui sähköyhtiöiden välinen tiedonvaihto perusteellisesti.

Datahubin käyttöönotto oli iso haaste toimialalle, ja se vaati monen vuoden työn onnistuakseen. Esimerkiksi kaikkien yhtiöiden asiakastietoja yhdistettäessä yhteen paikkaan oli myös varmistettava tietojen oikeellisuus lähes yksitellen. Tämä työ kannatti, ja nyt yhtiöt ja asiakkaat ovat päässeet hyötymään datahubin mukanaan tuomista eduista, esimerkiksi tiedonvaihdon oikeellisuudesta ja nopeudesta. Yhteisen tietovaraston tietojen käyttö on kuitenkin tarkkaan rajattua. Tietoja saa käyttöönsä vain yhtiö, jonka kanssa asiakkaalla on sopimus tai jolle asiakas on antanut erillisen valtuutuksen.

Datahubin käyttöönotto noin vuosi sitten oli kuitenkin vasta ensimmäinen vaihe, joka mahdollisti uusien palveluiden kehittämisen asiakkaille ja alan toimijoille. Uusia palveluita datahubin ympärille on syntynyt vielä melko vähän, mutta odotettavissa on varmasti ainakin mittaustietoja hyödyntäviä palveluita energiansäästön ja -kulutuksen seurannan tarpeen lisääntyessä. Datahubin 2.0 versio otettiin käyttöön tämän vuoden tammikuun alussa, ja se laajentaa datahubin mahdollisuuksia.

Siirtyminen 15 minuutin mittausjaksoon

Sähkön kulutuksen mittaamisessa siirrytään nykyisestä yhden tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon. Tämän vuoksi joidenkin asiakkaiden vanhat mittarit on tarpeen vaihtaa. Osa mittareista voidaan ohjelmoida uudelleen etänä. Muutoksen taustalla on tarve pystyä tasapainottamaan paremmin sähkön kulutusta ja tuotantoa erityisesti lisääntyneen tuulivoimatuotannon vaihtelun hallitsemiseksi. Sähkön myyjien, tuottajien ja siirtoyhtiöiden välisessä taseselvityksessä tullaan myös siirtymään 15 minuutin jaksoihin toukokuussa 2023. Tunnin mittausjaksolla mitatut tiedot muunnetaan matemaattisesti 15 minuutin jaksoiksi. Taseselvitys tarkentuu sitä mukaa, kun muutostyö etenee. Asiakkailla muutos näkyy mittaustietojen tarkentumisena online-seurantapalveluissa. Sähkön hinnoitteluun mittausjakson muutos ei vaikuta, vaan esimerkiksi pörssisähkön hinta vaihtelee edelleen tunnin jaksoissa.

Pientuotantokäyttöpaikkojen netotuslaskenta

Tämän vuoden tammikuun alusta lähtien datahub tekee pientuotantokäyttöpaikkojen, kuten aurinkopaneeleita hyödyntävien asiakkaiden, netotuslaskennan mittaustietojen perusteella. Tuotanto ja kulutus netotetaan laskemalla niiden erotus mittausjaksoittain. Yhden mittausjakson nettotulos on joko ostettua tai verkkoon myytyä sähköä.

Energiayhteisöiden ja aktiivisten asiakkaiden ryhmien hallinta ja netotuslaskenta

Joulukuussa 2020 annetun asetuksen muutoksen mukaan samaan liittymään kuuluvat sähkönkäyttöpaikat ovat voineet muodostaa energiayhteisöjä tai aktiivisten asiakkaiden ryhmiä. Tyypillisimmillään energiayhteisöt ovat taloyhtiöitä, joihin on hankittu aurinkopaneeleita. Sähköntuotanto huomioidaan jokaisen jäsenen omassa sähkölaskussa. Datahub 2.0 version myötä energiayhteisöiden ja aktiivisten asiakkaiden ryhmien tiedot siirtyvät verkkoyhtiöiden järjestelmistä keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään. Verkkoyhtiöt ylläpitävät käyttöpaikkakohtaisia jäsenyys- ja jako-osuustietoja yhteisön tai ryhmän ilmoitusten mukaisesti. Datahub tekee myös energiayhteisöiden ja aktiivisten asiakkaiden ryhmien netotuslaskennan, jonka perusteella tuotettu sähkö jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken.

Tietojen hyödyntäminen tulevaisuudessa

Keskitetty tiedonvaihto on jo mahdollistanut uusien palveluiden syntymisen, mutta järjestelmässä olevien tietojen hyödyntäminen on vasta alussa. Datahub 2.0 version uudet ominaisuudet voivat auttaa Suomen sähkömarkkinoita vihreän siirtymän toteuttamisessa, kun aiempaa tarkempi sähkönkulutuksen mittaus mahdollistaa sähkönkäytön tarkemman ajoituksen. Käyttöä voidaan ajoittaa aiempaa paremmin hetkiin, jolloin vihreää energiaa on saatavilla paljon, ja rajoittaa muina aikoina. Energiayhteisöiden myötä sähkön tuotanto monipuolistuu ja hajautettu pientuotanto vapauttaa siirtokapasiteettia kantaverkossa. Mitä tahansa tarpeita tulevaisuus tuokaan, datahubissa on nyt aiempaa enemmän valmiuksia myös tulevaisuuden ratkaisuille.

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi