Imatran Seudun SähköSanomat
Imatran Seudun Sähkö
Energiatehokkuus 15.3.2023

Älä arvaile, vaan tee Eka Energiaselvitys

Energian käytön tehostamiseen ja energiakulujen pienentämiseen on tarjolla lukuisia eri keinoja. Asiakkaan omat toimet ovat tärkeitä, ja niillä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Suurimmat hyödyt saavutetaan kuitenkin yleensä asiakkaan tarpeita vastaavilla energiatehokkuusratkaisuilla kuten lämpöpumpulla tai aurinkovoimalalla.

Usein yksittäisen asiakkaan on vaikea tietää tai arvioida luotettavasti, millä ratkaisuilla saavutettaisiin suurimmat hyödyt, tai mikä olisi paras tapa lähteä liikkeelle energian käytön tehostamisessa. Usein tiedossa on, että esimerkiksi aurinkovoimalan tai lämpöpumpun hankinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Erilaisten teknisten ratkaisujen ja mitoitusvaihtoehtojen kirjo on kuitenkin laaja. Näistä parhaiten omia tarpeita vastaavan vaihtoehdon valinta, joka tuottaa suurimmat hyödyt suhteessa panostuksiin, on usein vaikeaa. Toisaalta kyseessä on myös mittava rahallinen investointi, jota ei kannata tehdä arvailujen pohjalta. Olettamuksien tai likimääräisten arvioiden pohjalta valittu ratkaisu ei välttämättä vastaa tarpeita, jolloin merkittävä osa tarjolla olevista hyödyistä voi jäädä saamatta. Investoimalla omia tarpeitaan suurempaan laitteistoon voi taas maksaa turhasta. Eka Energiaselvitys on helppo tapa selvittää suurimman hyödyn tuottavat energiaratkaisut ja varmistaa paras tuotto omille energiatehokkuustoimille.

Useissa yhteyksissä on havaittu, että energiaselvitys maksaa itsensä yleensä takaisin hyvin nopeasti, jopa alle vuodessa. Lisäksi laitteistojen kuten aurinkovoimaloiden elinkaari on pitkä, jolloin luotettavien tietojen pohjalta tehdyn valinnan merkitys korostuu. Laitteiston pitkän elinkaaren aikana huolellisesti suunniteltu energiaratkaisu voi tuottaa tuhansia euroja enemmän kuin vaihtoehtoinen karkeiden olettamuksien pohjalta toteutettu ratkaisu. Säästäminen väärässä paikassa voi käydä kalliiksi, erityisesti energia-asioissa.

Esimerkki Eka Energiaselvityksen hyödyistä asiakkaalle

Alla esitetyillä esimerkkilaskelmilla on havainnollistettu omakotitaloon suunnitteilla olevan aurinkovoimalan kahden eri mitoitusvaihtoehdon kannattavuutta. Laskenta on tehty aurinkovoimalan tuotantoarvioon ja asiakkaan toteutuneeseen sähkönkulutukseen perustuen. Vuotuiset säästöt muodostuvat asiakkaan ostosähkön vähenemisestä syntyvistä säästöistä sekä verkkoon myydystä energiasta saaduista korvauksista. Laskelmissa on käytetty kohteen sähkösopimuksen hintoja, sähköenergian hintana 13 snt/kWh + siirtokustannukset ja perusmaksut verkkopalveluhinnaston mukaan, sisältäen ALV:n.

Valitsemalla suuremman aurinkovoimalan asiakas säästää sähkön käyttökustannuksissa 380 euroa enemmän vuodessa kuin pienemmällä voimalalla. Tällöin Eka Aurinkosähköselvitys (hinta 250 euroa) maksaa itsensä takaisin alle vuodessa investoinnilla saavutettavista säästöistä. Mikäli asiakas olisi valinnut pienemmän aurinkovoimalan, nämä säästöt olisivat jääneet saamatta.

Tarkasteltaessa asiakkaan saamaa tuottoa laitteiston normaalin elinkaaren (25 vuotta) aikana, suurempi aurinkovoimala tuottaa noin 10 000 euroa enemmän. Tämä havainnollistaa selkeästi kuinka suuria erot eri energiatehokkuusratkaisujen tuotoissa ovat jopa yksittäisen kotitalouden tapauksessa, kun tarkastellaan investointia koko elinkaaren ajalta. On myös hyvä huomata, että laskennassa on käytetty varsin maltillista 13 snt/kWh sähköenergian ostohintaa. Huomioiden tämänhetkisen sähköenergian korkean hintatason, esimerkkiä voidaan pitää varsin varovaisena arviona saavutettavista säästöistä, koska korkeampi sähkön hinta kasvattaa entisestään investoinnin tuottoja ja kannattavuutta.

Kenelle Eka Energiaselvitys on oikea valinta?

Eka Energiaselvitys soveltuu asiakkaille, jotka haluavat tietää miten he voivat parhaiten tehostaa energian käyttöä, pienentää sähkölaskua tai ansaita investoimalla tuottoisaan energiaratkaisuun. Suosittelemme Eka Energiaselvitystä erityisesti omakotitalo-, yritys- ja taloyhtiöasiakkaille, jotka miettivät keinoja energiakustannusten pienentämiseen, päivitystä lämmitysratkaisuun tai aurinkovoimalan hankkimista. Eka Energiaselvityksien hinnat kotitalouksille vaihtelevat noin 250–990 euron välillä riippuen selvityksen sisällöstä. Yritysten ja taloyhtiöiden energiaselvitysten hinnat määritellään tapauskohtaisesti kohteen ja tilaajan haluaman sisällön mukaan.

Miten Eka Energiaselvitys toteutetaan käytännössä?

Imatran Seudun Sähkö Oy toimittaa Eka Energiaselvitykset yhteistyössä Energy Plus Engineering Oy:n, tuttavallisemmin EplusE:n, kanssa. EplusE on LUT-yliopiston tutkijoiden työstä syntynyt yritys, jonka tavoitteena on auttaa kiinteistön omistajaa löytämään kiinteistöönsä parhaiten soveltuvat ratkaisut. EplusE tarkastelee eri teknologiavaihtoehtoja – kuten lämpöpumppuja, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa ja aurinkopaneeleita – tuottaen puolueettoman arvion teknologioiden mitoituksista sekä vaikutuksista.

Eka Energiaselvityksessä perehdytään aluksi asiakkaan nykyisiin energiaratkaisuihin ja energian kulutukseen. Näiden tietojen pohjalta tutkitaan tarkemmin sitä mihin, milloin ja miten paljon energiaa kuluu, sekä mistä energiakustannukset muodostuvat. Yksistään näistä tiedoista voi olla suuri hyöty asiakkaalle energian säästämisessä ja kustannusten leikkaamisessa.

Asiakkaan valinnan mukaan selvityksessä tutkitaan yksityiskohtaisesti esimerkiksi erilaisia aurinkovoimalan mitoitusvaihtoehtoja tai vertaillaan eri lämpöpumpputeknologioita ja mitoituksia. Todellisten energiankulutustietojen pohjalta vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset asiakkaan energian käyttöön ja kustannuksiin lasketaan mahdollisimman tarkasti. Lisäksi asiakkaalle annetaan tietoja vastaavien investointien tyypillisistä toteutuskustannuksista. Näiden tietojen pohjalta asiakas pystyy kattavasti vertailemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja niiden tuottamien hyötyjen ja kustannuksien valossa.

Selvityksen lopuksi asiakkaalle koostetaan yhteenveto vaihtoehtoisten energiaratkaisujen tai toimien vaikutuksista sekä laskelmien tulokset niiden taloudellisesta kannattavuudesta. Lisäksi asiakkaalle annetaan suosituksia parhaista energiatehokkuustoimista. Selvityksen tulosten pohjalta asiakkaan on helppo suunnitella energiankäyttöään järkevämmäksi ja toteuttaa itselleen parhaiten tuottavat energiatehokkuusinvestoinnit.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kysy tarkemmin Eka Energiaselvitys -palveluistamme, jos kiinnostuit ja haluat tietää vaikkapa millainen aurinkovoimala tai lämpöpumppu tuottaa juuri sinulle parhaat hyödyt!

Esimerkkilaskelma omakotitaloon suunnittelilla olevan aurinkovoimalan kahden eri mitoitusvaihtoehdon kannattavuudesta

Ostosähkön
kulutus kWh
vuodessa
Sähkön
käyttö-
kustannukset
vuodessa
Investointi-
arvio
Säästö
€/vuosi
Suora
takaisin-
maksuaika
vuotta
Tuotot
elinkaaren
(25 vuotta)
aikana
Nykytilanne14 6003 380 €
Nykytilanne
+ 6,3 kWp
aurinkovoimala
12 2002 700 €7 360 €680 €1117 000 €
Nykytilanne
+ 11,9 kWp
aurinkovoimala
11 7002 320 €12 000 €1 060 €1126 500 €

Palveluita asiakkaidemme tarpeisiin

Energian hintojen nousu ja riittävyys ovat olleet tämän vuoden kuumimpia puheenaiheita. Ne ovat heijastuneet monin tavoin toimintaamme Imatran Seudun Sähköllä. Erityisesti ne ovat näkyneet asiakaspalvelussamme lukuisien asiakkailtamme tulleiden kyselyiden muodossa. Asiakkaamme ovat huolissaan energiakustannustensa kasvusta ja etsivät aktiivisesti keinoja, joilla voivat säästää energiaa ja pienentää sähkölaskuja.

Vastauksena asiakkaidemme huoliin ja energiakriisin tuomiin haasteisiin olemme Imatran Seudun Sähköllä etsineet aktiivisesti keinoja, joilla voimme auttaa asiakkaitamme energian käytön järkevöittämisessä ja kustannusten leikkaamisessa. Olemme panostaneet asiakkaiden neuvontaan ja tiedottamiseen, jolla voidaan isossa kuvassa saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi laajassa mittakaavassa asiakkaiden toimet sähkön käytön välttämiseksi tai siirtämiseksi pois aamun ja illan kulutushuippujen ja niiden lähituntien (klo 6–10 ja 16–20) ulkopuolelle auttaa ehkäisemään sähköpulan riskiä sekä leikkaamaan sähkön hintapiikkejä markkinoilla.

On olemassa monia hyviä yleisiä neuvoja, joilla voimme auttaa asiakkaita sähkön käytön järkeistämisessä. Tulee silti huomioida, että asiakkaat ja heidän kiinteistönsä ovat aina yksilöllisiä. Tämän vuoksi kunkin asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavien ratkaisujen löytäminen edellyttää yleensä tarkempaa asiakaskohtaista tarkastelua. Tähän tarpeeseen olemme tuoneet tarjolle palveluvalikoimaamme uuden Eka Energiaselvitys -palvelun. Lisäksi olemme tuoneet energiapalveluiden valikoimaamme jo aiemmin tarjolla olleiden aurinkovoimaloiden ja sähköauton latausratkaisujen lisäksi myös lämpöpumput. Tavoitteenamme on olla kokonaisvaltainen energiapalvelujen tarjoaja, jolta asiakkaamme saavat helposti yhdestä paikasta niin tarvittavat neuvot kuin myös tekniset ratkaisut älykkääseen sähkön käyttöön.

Eka Energiaselvitys

Kommentoi artikkelia

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*
*

ISSN 2670-2207 (painettu)
ISSN 2670-2649 (verkkojulkaisu)

Sähköyhtiö sinuu varten.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee:
ma-pe klo 9-15

puh. 05 683 5209

asiakaspalvelu@issoy.fi